Въпроси

Мога ли да продам собствения си имот?

Да. Като собственик може да се разпореждате с имота си

Мога ли да продам идеалната си част от съсобствен имот?

Да. Като съсобственик може да се разпореждате с имота си.

Как се определя цената на земеделската земя?

Цената на конкретен имот се определя индивидуално според параметрите на имот: големина, местоположение, категория, възможност от напояване, аренден статус.

Какви документи са необходими за продажба на наследствена земеделска земя?

Необходим ви е документ за собственост (решение на поземлена Комисия, нотариален акт, договор за доброволна делба или съдебен протокол и др. ), скица на имота, данъчна оценка, удостоверение за наследници (когато собственикът на имота е починал)

От къде се вади скица на земеделска земя?

Актуална скица на имот се завява и получава от Общинска служба по земеделие или от Агенция по Геодезия Картография и Кадастър по местонахождение на имота

От къде се вади Данъчна оценка на земеделска земя?

Актуална данъчна оценка на имот се завява и получава от Данъчна служба по местонахождение на имота.

От къде се вади удостоверение за наследници за починали лице?

Актуално удостоверение за наследници се завява и получава от Общината където е била последната адресна регистрация на починалото лице.

Къде се осъществява сделката?

Сделката със земеделска земя се осъществява пред Нотариус.

Как ще си получа продажната цена за имота си?

Заплащането на продажната цена се осъществява в пред Нотариус или по банкова сметка, в зависимост от стойността на сделката.

Може ли да набавите необходните документи за сделката?

Да. Ние можем да ви съдействаме за подготовката на всички необходими документи за осъществяване на сделката. За целта се издава пълномощно.

Дължат ли се данъци при продажбата на наследствена земеделска земя?

Не. За продажбата на наследствена земеделска земя не се дължат данъци при продажбата.

Дължа ли ви комисионна при продажбата на земеделска земя?

Не. Ние сме директен купувач, което означава че Вие ще получите чистата сумата, която е посочена в офертата, без да заплащате комисионни или други такси.

smartphonecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram